Instituțiile publice, inclusiv primăriile, vor fi obligate să se digitalizeze și să nu mai ceară „dosarul cu șina”

Camera Deputaților a votat o lege prin care instituțiile publice nu vor mai putea solicita persoanelor fizice sau juridice dosare cu șină. Aceste prevederi se aplică și în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la concursurile de angajare, precum şi în cazul depunerii actelor necesare pentru participarea la procedurile de achiziţii publice.

„Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe pagina de internet proprie, cât şi pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi funcţionarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar”, potrivit amendamentului votat de Camera Deputaților.

În cazul în care o instituție publică cere copii fizice pentru documentele respective, instituția va trebui să asigure gratuit fotocopierea documentelor.

Totodată, insituțiile publice vor trebui să pună la dispoziția cetățenilor și pe site-ul lor modele de formulare sau cereri pentru toate serviciile publice furnizate, nu doar fizic pe hârtie la sediul instituției respective.

Proiectul a fost inițial respins de Senat, Camera Deputaţilor fiind for decizional. Pentru a putea intra în vigoare legea trebuie promulgată de președintele Iohannis