Acţionarii Banca Transilvania aprobă un program de emisiuni de obligaţiuni care urmăreşte atragerea a maximum 1 miliard de euro

Banca Transilvania (simbol bursier TLV), cea mai mare instituţie de credit din România, a aprobat în urma Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) din 18 octombrie desfăşurarea unui program de emisiuni de obligaţiuni corporative, denominate în euro şi/sau lei şi/sau altă valută, cu o scadenţă de maximum 10 ani şi cu frecvenţa cuponului anuală sau […]